Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu trung tâm hành chính phường An Bình, thị xã Buôn Hồ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu trung tâm hành chính phường An Bình, thị xã Buôn Hồ 
 
 
Ngày 05/3/2012, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk với các nội dung chính sau:
      - Vị trí khu vực lập quy hoạch: Thuộc khu Trung tâm hành chính phường An Bình.
      - Ranh giới lập quy hoạch:
      + Phía Tây giáp: Đất canh tác;
      + Phía Bắc giáp: Đất canh tác;
      + Phía Đông giáp: Khu dân cư;
      + Phía Nam giáp: Đường Y Jút.
      - Diện tích lập quy hoạch: 14,16ha.
      (File hình (Bản đồ quy hoạch sử dụng đất) kèm theo)
 

Nguồn tin: www.soxaydungdaklak.gov.vn